Oferta zajęć podstawowych i dodatkowych

W doborze zajęć dla dzieci odpowiadamy na ich potrzeby. To one są gospodarzami tego miejsca. Oferta zajęć może różnić się w stosunku do roku poprzedniego. Propozycje zajęć: ♦ Język angielski 2 razy w tygodniu z lektorem, codziennie z nauczycielem, plus English Breakfast Time 2x w tygodniu. ♦ Zajęcia z sensoplastyki ♦ Choreoterapia ♦ Dźwiękoterapia ♦ […]

Informacje ogólne o przedszkolu

♦ Przedszkole jest kameralne, zajęcia odbywają się w grupach 9-12 osobowych. ♦ Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. ♦ W lipcu i sierpniu organizujemy zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych przedszkolaków ♦ Stwarzamy równe szanse wszystkim dzieciom, udzielając specjalistycznego wsparcia podopiecznym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi opinie lub orzeczenia. ♦ Zapewniamy realizację […]

Ramowy rozkład dnia

7:00 – 8:30 – Schodzenie się dzieci, zabawy według pomysłów i zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych. Rozmowy dzieci z nauczycielem na interesujące je tematy. Praca indywidualna z dzieckiem. Praca z materiałem Montessori. 8:30 – Czynności higieniczne i porządkowe. Śniadanie. 9:00 – 11:00 – Dzieci bawią się z inicjatywy nauczyciela jak i własnej. Przedszkolaki rozwijają, doskonalą […]