ul. Bażantów 53/6

40-668 Katowice

791 895 463

Zadzwoń do nas

Pon-Pt: 07:00-17:00

Godziny pracy

Informacje ogólne o przedszkolu

♦ Przedszkole jest kameralne, zajęcia odbywają się w grupach 9-12 osobowych.
♦ Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
♦ W lipcu i sierpniu organizujemy zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych przedszkolaków
♦ Stwarzamy równe szanse wszystkim dzieciom, udzielając specjalistycznego wsparcia podopiecznym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi opinie lub orzeczenia.
♦ Zapewniamy realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej wyrównującej szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz dzieci uzdolnionych.
♦ Zapewniamy zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. 

ul. Bażantów 53/6
40-668 Katowice

TEL:
791 895 463

przedszkole@jasimalgosia.katowice.pl