ul. Bażantów 53/6

40-668 Katowice

791 895 463

Zadzwoń do nas

Pon-Pt: 07:00-17:00

Godziny pracy

KADRA

mgr Edyta Kościuk – NAUCZYCIEL, DYREKTOR

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, geografii, przyrody, nauczyciel Montessori, oligofrenopedagog, pedagog specjalny z zakresu pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera i Autyzmem, certyfikowany terapeuta matody Tomatis’a, Johansena oraz Biofeedback, koordynatorka unijnego projektu, którego celem było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W swojej pracy zawodowej zdobyłam doświadczenie niemalże na wszystkich poziomach edukacyjnych, (Gimnazjum nr 37 w Krakowie, m.in. Szkoła Podstawowa nr 104 i 154 w Krakowie, Publiczne i Niepubliczne Przedszkole w Krakowie, Polska Szkoła w Cork przy Ambasadzie w Dublinie).

Dlaczego wybrałam przedszkole? Ponieważ to tu wszystko się zaczyna i zgadzam się ze stwierdzeniem, że „najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.”
dr M. Montessori 

Właśnie dlatego postanowiłam całą swoją energię i pasje skoncentrować na edukacji przedszkolnej, by dać swoim podopiecznym solidny fundament. Osobiście pracuję z dziećmi i znam ich prawdziwe, realne potrzeby, a nie tylko te zapisane na karcie obserwacji i odczytane w gabinecie.

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

♦ Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Instytut Studiów Podyplomowych.
♦ Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. Uniwersytet Śląski.
♦ Kurs EEG Biofeedback. Biomed Katowice.
♦ Kurs Tomatis. Luxembourg – Tomatis Developpement S.A.
♦ Kurs metody Johansena. Kraków.
♦ „Kurs Pedagogiki M. Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego”. Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Łódź.
♦ Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne, Katowice.
♦ Kurs Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej dla Pedagogów, College Medyczny, Kielce.
♦ „Jak poskromić małego złośnika? Instrukcja emocji dziecka”. Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu, Katowice.
♦ „Porozumienie bez przemocy” (NVC- Non-violent communication)” –  warsztaty komunikacji w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga – Lean Action, Kraków.
♦ Choreoterapia. Kurs podstawowy. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
♦ Kurs I-II stopnia terapii dźwiękiem i terapeutycznego oddziaływania wibracjami mis tybetańskich wg tradycyjnego przekazu himalajskiego. Kraków, Studio Technik i Terapii Naturalnych.
♦ ”Zaburzenia psychiczne swoiste dla okresu adolescencji – depresja młodzieńcza.” SPiT, Kraków.
♦ ”Tańczy mały tańczy duży czyli tańce i zabawy ruchowe…” – KLANZA, Kraków.
♦ „Zabawy muzyczno – ruchowe wspomagające kształtowanie prawidłowej postawy ciała”. WOM,  Katowice.
♦ Kurs Animatora zabaw dziecięcych.  Centrum Sztuki „Plastykon”, Kraków.
♦ Kurs kierownika wycieczek. MNODN, Kraków.

mgr Wiesława Przyłucka – NAUCZYCIEL, WICEDYREKTOR      

Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie. Pedagog, nauczycielka wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, terapeuta, certyfikowany trener sensoplastyki I stopnia. Autorka i realizatorka programów autorskich, innowacyjnych, projektów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych, autorskich scenariuszy: uroczystości przedszkolnych, pikników, spotkań rodzinnych m.in. ” Szkoła dla Rodziców”, „Pracownia profilaktyczna”, „ABC kultury ludowej”, „Klub Aktywnego Rodzica”. Były prezes stowarzyszenia „Zdrowa Rodzina”,  właścicielka firmy edukacyjnej „Twórcze maluchy”. Laureatka nagród i wyróżnień za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w pracy zawodowej. Posiada bogate doświadczenie z zakresu pedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki przedszkolnej oraz współpracy z rodzicami. W swojej pracy pedagogicznej opiera się m.in. o zasady Pozytywnej Dyscypliny, Pedagogiki Zabawy, Pedagogiki Montessori oraz Pedagogiki Daltona. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję. Pragnie dzielić się z dziećmi swoją pasją, talentami i zainteresowaniami.

Ukończone formy doskonalenia zawodowego: 

♦ Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie w oświacie – „WOM” w Katowicach.
♦ Certyfikat trenerski I Stopnia Sensoplastyka. Inkubator Inspiracji Lublin.
♦ Certyfikat „Wprowadzenie w ideę planu Daltońskiego – podstawowe założenia” Polskie Stowarzyszenie Dalton.
♦ Świadectwo Doskonalenia Zawodowego – Terapia pedagogiczna „WOM” w Katowicach.
♦ Szkolenie/Projekt „Mały Kolberg na Górnym Śląsku” Fundacja Mały Kolberg.
♦ Szkolenie/Warsztaty „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
♦ Certyfikat/Szkolenie – Animacja Zabaw „Niezapomniane Animacje” Kraków.
♦ Warsztat metodyczny „Tańce, Zabawy i Piosenki dla Dzieci i Rodziców”. Centrum Szkoleniowe Klanza.
♦ Warsztat „Ciało Jako Instrument” – Wykorzystanie elementów metod C.orffa, E. Dalcroze’a w pracy z dziećmi. Firma Szkoleniowa INTEGRO S.C.
♦ Warsztat doskonalący „Tańce krajów Unii Europejskiej”. Firma Muzyczna Synkopa.
♦ Warsztat „Wiosenno-Letnie Zabawy Muzyczne i Plastyczne”. Firma Szkoleniowa INTEGRO S.C.
♦ Szkolenie do programu profilaktycznego „Hej Zabawa”. Stowarzyszenie Zdrowy Rozwój.
♦ Warsztaty psychoedukacyjne. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach.
♦ Warsztaty Muzyczno-Taneczne „Zatańcz z Nami” Studio Tańca i Muzyki RYTM.
♦ Kurs dla Kierowników Wycieczek Szkolnych „WOM”. Katowice.
♦ Warsztat „Układy Taneczne na Cztery Pory Roku”. EDUKO Tychy.
♦ Szkolenie „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – założenia nowej podstawy programowej w świetle reformy”. SOKRATES Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa.
♦ Szkolenie „Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolu”. LIBRUS Centrum Kształcenia Nauczycieli.
♦ Konferencja Naukowa i Warsztat Metodyczny „Książka jako element wsparcia”. Miejska Biblioteka Publiczna Tychy.
♦ Szkolenie „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu w świetle najnowszych rozporządzeń”. REDICUS Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tychach.
♦ Szkolenie „Programy własne i planowanie dydaktyczne „SOKRATES”. Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa Bytom.

mgr Dominika – nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
Myślą przewodnią,  która przyświeca  mi  w  mojej  w  codziennej  pracy jest  […]  „Kiedy  śmieje się dziecko, śmieje się cały  świat” –  J. Korczak.  W pracy
z najmłodszymi dążę przede wszystkim do tego, by dzieci z radością witały każdy nowy dzień w przedszkolu. Uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda dla każdego pedagoga a jednocześnie najszczersza zapłata za poświęcony im czas. Cieszę się, że mogę wspierać dzieci w poznawaniu otaczającego ich świata, bo to one są prawdziwymi jego obserwatorami.

Praca w przedszkolu dostarcza mi wiele wyzwań, a będąc osobą ambitną, komunikatywną i pełną zapału odczuwam ogromną satysfakcję mając możliwość realizowania się w pracy pedagogicznej, co jest jednocześnie zgodne z moimi zainteresowaniami.
Uważam że, każdy dzień spędzony z dziećmi na wspólnej zabawie i nauce jest inny, a przez to niepowtarzalny i wyjątkowy.

Ukończone formy doskonalenia zawodowego:

♦ Kurs – Jestem nauczycielem – wychowawcą dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera.
♦ Szkolenie – ABC Spektrum Autyzmu.
♦ Szkolenie – Wczesna Diagnoza Autyzmu.
♦ Szkolenie – Bajkoterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
♦ Kurs doskonalący – Obserwacja i analiza gotowości dziecka pięcioletniego do rozpoczęcia nauki w szkole. Jak pracować z małym dzieckiem.
♦ Szkolenie – Jak pracować z dziećmi, kiedy już nic nie działa? – podstawowe zasady komunikacji z dziećmi.
♦ Szkolenie – Przedszkolak w świecie kodowania.
♦ Szkolenie – Wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji początkowej.
♦ Warsztaty – Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej.
♦ Warsztaty – Wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
♦ Warsztaty – Edukacja matematyczna w przedszkolu.
♦ Warsztaty – „Odczarować podłogę” – Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi.
♦ Warsztaty metodyczne – Praca nad uwagą w przedszkolu warunkiem sukcesu w szkole.
♦ Konferencja naukowa – Wspieranie rozwoju psychoruchowego małego dziecka z elementami terapii ręki.
♦ Kurs – Kierowników wycieczek szkolnych.
♦ Szkolenie – Pierwsza pomoc przedmedyczna.

mgr Dorota – wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Obecnie kontynuuję studia podyplomowe z Pedagogiki specjalnej – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Praca z dziećmi to moja pasja. Po ośmiu latach pracy w zawodzie nauczyciela wciąż fascynują mnie chłonne umysły oraz optymizm dzieci. W swojej pracy kieruje się przekonaniem,  że  każde  dziecko  jest  wyjątkowe  i  niepowtarzalne.  Codziennie  wraz  z dziećmi  odkrywam  to,  co  nowe,  nieznane
i ciekawe. Radość i uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie nagrodą za serce wkładane w nauczanie i wychowanie przedszkolaków.

Prywatnie moimi pasjami są dobre książki oraz podróże.

Ukończone kursy i szkolenia:

♦ Konferencja  wychowania  przedszkolnego.  Na  dobry  start  w  przygotowaniach  do  szkoły  –  jak  dobrze  przygotować  dziecko  do  nauki  pisania
w klasie 1. – WSiP

♦ Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego
♦ Dziecko z trudnościami w zachowaniu w przedszkolu (dziecko nieśmiałe i wycofane, niepożądane zachowania seksualne, ADHD, spektrum autyzmu, Zespół Aspergera) – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
♦ VI Regionalna konferencja z cyklu „Niepełnosprawność a edukacja” – „Autyzm – wiedzieć więcej” – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
♦ Szkolenie udzielania pierwszej pomocy dzieciom

mgr Kasia – psycholog dziecięcy

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Swoją ścieżkę zawodową niemal od początku związałam z dziećmi, wykorzystując posiadaną wiedzę w pracy z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, a od kilku lat – z przedszkolakami. To właśnie ten etap rozwoju człowieka zafascynował mnie najbardziej, co skłoniło mnie do doskonalenia swojego warsztatu poprzez poszerzanie wiedzy – uzupełnianie wykształcenia, podejmowanie kursów i szkoleń z dziedziny psychologii dziecięcej, studiowanie literatury specjalistycznej. W pracy staram się kierować najlepszą dostępną aktualnie wiedzą, opartą na nauce, wspierając ją posiadanym doświadczeniem oraz intuicją zawodową. Uważam, że każde dziecko  zasługuje  na  indywidualne,  nieszablonowe  podejście  ze  strony  dorosłych.  Przyjmując  założenie,  że  dziecko  jest  przede  wszystkim  częścią  większego  systemu – środowiska,
w którym się wychowuje – cenię sobie aktywne uczestnictwo opiekunów w terapii oraz ich gotowość do wspólnych, wraz z terapeutą.

Wykształcenie, kursy i szkolenia:

♦ Studia podyplomowe – Psychologia Dziecka, Uniwersytet SWPS.
♦ „Współwystępowanie zaburzeń psychicznych, neurorozwojowych oraz zachowania u dzieci i młodzieży ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu – postępowanie diagnostyczne oraz terapeutyczne z uwzględnieniem farmakoterapii” – Fundacja Pomoc Autyzm.
♦ „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym. Etap I i II” – Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.
♦ „Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – Fundacja Pomoc Autyzm.
♦ Szkolenie „Trudne zachowania dzieci w przedszkolu”.
♦ Szkolenie EEG – Biofeedback I stopnia – Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii „BioMed” we Wrocławiu.
♦ „Jakie tajemnice kryją rysunki dzieci? – Zasady analizowania rysunków.” – Centrum Kształcenia Nauczycieli.
♦ Warsztat edukacyjny „Wybrane aspekty pracy terapeutycznej z zaburzeniami lękowymi u dzieci” – Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
♦ Kurs Języka Migowego.

mgr Joanna – logopeda, pedagog

Absolwentka pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska oraz studiów podyplomowych Logopedii i Medialnej emisji głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Uczestniczka licznych szkoleń, warsztatów i kursów dokształcających z zakresu diagnozy, terapii oraz wspomagania rozwoju dziecka m.in.:

Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1 m. życia do 9 roku życia,
Afazja dziecięca czyli o poszukiwaniu Yeti. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne – warsztaty naukowo-szkoleniowe Dni Uniwersytetu Śląskiego 2016,
O relacji pacjent – terapeuta. – warsztaty naukowo-szkoleniowe Dni Uniwersytetu Śląskiego 2016,
♦Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z zastosowaniem metody werbo-tonalnej – warsztaty naukowo-szkoleniowe Dni Uniwersytetu Śląskiego 2016
O kierunkach badań nad współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi na polu terapii dysfluencji mowy  –  IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD) 2016.

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a prywatnie mama siedmioletniego Wiktora i pięcioletniego Bruna.

mgr Justyna (urlop macierzyński) – Terapeuta Integracji Sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej. Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Od 2013 roku zajmuję się zawodowo terapią i diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami integracji sensorycznej. W czasie ćwiczeń dbam o atmosferę zabawy, tropię zainteresowania dziecka, a następnie na ich bazie buduję dla niego konkretne zadania terapeutyczne. Dzieci chętnie uczestniczą w tak prowadzonych zajęciach, co przekłada się na pozytywne efekty jakie osiągamy w terapii. W pracy zwracam też szczególną uwagę na profilaktykę wad postawy, a jeśli wymaga tego sytuacja wplatam elementy korektywy.

Systematycznie poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w  szkoleniach, a także należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Wykształcenie:

♦ Podyplomowe Studia – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z zespołem Aspergera,
♦ Podyplomowe Studia – Gimnastyka korekcyjna, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
♦ Podyplomowe Studia – Terapia Pedagogiczna i rewalidacja dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
♦ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Uniwersytet Śląski w Cieszynie,
♦ Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki, Uniwersytet Jagielloński.

Kursy, szkolenia:

♦ Kurs integracji sensorycznej I iII stopnia, Certyfikat PSTIS nr 2161, (148503 Sensory Integration International),
♦ Terapia ręki I i II stopień,
♦ Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-3 lat,
♦ Neurosensoryczna terapia taktylna,
♦ Integracja odruchów ustno-twarzowych,
♦ Tworzenie Planów Działań Wspierających.

mgr Ewa – terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta pedagogiczny

Zawodowo zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci, które wymagają wsparcia integracji sensorycznej w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Podczas prowadzonej przeze mnie terapii SI staram się  dostarczyć dziecięcemu układowi nerwowemu zróżnicowane wrażenia – według potrzeb, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i ciała.

Proponowane przeze mnie ćwiczenia są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka oraz  prowadzone  formie zabaw – taka forma terapii jest najlepiej przyswajalna przez każde dziecko a co za tym idzie daje najlepsze efekty terapeutyczne. Wyzwania, które stawiam dziecku w czasie terapii oraz wsparcie, sprawiają, że dziecko chętnie podejmuje próbę nabycia nowych umiejętności. Nieustannie dbam o swój rozwój  zawodowy poszerzając swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.

Wykształcenie:

♦ Studia podyplomowe – Terapia Integracji Sensorycznej, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
♦ Studia magisterskie – Pedagogika – Pedagogika Opiekuńcza i Terapia Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie.
♦ Studia licencjackie – Socjologia – Socjologia Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

dr Dominika – fizjoterapeuta, dogoterapeuta

Ukończyłam fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie obroniłam pracę doktorską.

Kynoterapię ukończyłam we Wrocławiu. Od 5 lat wraz z moją labradorką Zarą i chesapeakiem Amber uczęszczamy do przedszkoli i placówek gdzie pracujemy z dziećmi oraz dorosłymi.

Kursy i szkolenia:

♦ Studia przygotowania pedagogicznego.
♦ Kurs Ruchu Rozwijającego Metodą V. Sherborne
♦ Szkolenie Animal-Assisted Therapy with dogs, cats and horses.
♦ Szkolenia Animal-Assisted Interventions with dogs. The contemporary paradigm of education and therapy with amimals.
♦ Sympozjum mechanizmu zachowań zwiarząt oraz możliwości ich modelowania.
♦ Kurs Zwierzęta w Terapii. 
♦ Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia jako elementy. Sympozjum Therapy Dog Training – European Standards.
♦ Instruktor Nordic Walking.
♦ Instruktor Snowboardu.
♦ Ratownik WOPR.
♦ Instruktor Pływania.
♦ Kurs opiekuna dzieci i młodzieży
♦ Kurs kierownika wycieczek.

mgr Małgorzata – nauczyciel muzyki, rytmiki i tańców

Ukończone studia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku na kierunku wychowanie muzyczne.
Od wielu lat prowadzę zajęcia muzyczne w różnych formach kształcenia i na różnych poziomach. Uczę śpiewu, gry na gitarze klasycznej, pianinie, keyboardzie oraz prowadzę zajęcia umuzykalniające z najmłodszymi zwane rytmiką.
Muzyka, jak wiemy, mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od lat najmłodszych.
Rytmika, którą prowadzę oparta jest na metodach Emila Jaques – Dalcroze’a (1865 – 1950) i Carla Orffa (1895 – 1982) czyli połączeniu ruchu z muzyką przy wykorzystaniu wszystkich elementów muzyki takich jak; rytm, melodyka, dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku.
Zajęcia prowadzone według tej metody pozwalają dzieciom doświadczyć i poznać tajniki muzycznego świata poprzez bezpośredni w niej udział, a więc poprzez śpiewanie piosenek, grę na instrumentach, zabawę oraz taniec.

Główne cele zajęć z rytmiki i tańców:

♦ Wyrobienie takich cech, jak: orientacja w przestrzeni, szybka reakcja ruchowa na wrażenia słuchowe i umiejętność panowania nad własnym ciałem oraz jego ruchem.
♦ Rozwijanie dyscypliny i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.
♦ Podwyższenie samooceny dzieci.
♦ Wykształcenie u dzieci koncentracji, uwagi i spostrzegawczości.
♦ Rozwijanie aparatu ruchowego (prawidłowej postawy i estetyki ruchu) i głosowego (poprawnego śpiewania – wydobywania dźwięków).
♦ Rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej.
♦ Rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu.
♦ Rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci.

DANE KONTAKTOWE

ul. Bażantów 53/6
40-668 Katowice

TEL:
791 895 463

przedszkole@jasimalgosia.katowice.pl