ul. Bażantów 53/6

40-668 Katowice

791 895 463

Zadzwoń do nas

Pon-Pt: 07:00-17:00

Godziny pracy

Ramowy rozkład dnia

7:00 – 8:30 – Schodzenie się dzieci, zabawy według pomysłów i zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych. Rozmowy dzieci z nauczycielem na interesujące je tematy. Praca indywidualna z dzieckiem. Praca z materiałem Montessori.

8:30 – Czynności higieniczne i porządkowe. Śniadanie.

9:00 – 11:00 – Dzieci bawią się z inicjatywy nauczyciela jak i własnej. Przedszkolaki rozwijają, doskonalą umiejętności współpracy i pracy w grupie przez stwarzanie różnych warunków do zabawy. Samorealizują się w rozmaitych sytuacjach przez co zdobywają nowe doświadczenia i wiadomości. Nauczyciel prowadzi zajęcia wychowawczo-dydaktyczne według wybranego programu.

11:00 – 12:15 – Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery w okolicach przedszkola i pobliskich terenów zieleni. Dzieci dokonują różnych obserwacji przyrodniczych, biorą udział w drobnych pracach ogrodniczych. Podczas niepogody nauczyciel w sali prowadzi gry i zabawy ruchowe, relaksujące, czyta i opowiada baśnie, bajki i legendy. Prowadzi zajęcia dodatkowe.

12:15 – Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, porządkowe i samoobsługowe.

12:30 – Obiad.

13:00  13:30 – To czas na wyciszenie i odpoczynek z wykorzystaniem  różnych technik takich jak: aromaterapia, muzyka relaksacyjna, słuchowiska, czytanie bajek, zajęcia relaksacyjne w Sali doświadczeń światłem.

13:30 – 14:30 – W tym czasie dzieci mają możliwość odkrywania  swoich zainteresowań, nauczyciel pracuje z nimi indywidualnie poprzez różnego rodzaju propozycje  i ćwiczenia rozwijając ich talenty lub prowadzi wybrane aktywności w ogródku przedszkolnym.

14:30 – Czynności higieniczne i porządkowe. Podwieczorek.

15:00 – 17:00 – Jest to czas zabaw dowolnych dziecka przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z materiałem Montessori.

ul. Bażantów 53/6
40-668 Katowice

TEL:
791 895 463

przedszkole@jasimalgosia.katowice.pl